Jednopasmowy odbiornik SSB „DANIEL”

Od dawna chodziło mi po głowie skonstruowanie odbiornika, który byłby mały i fajny :), czyli:
– konstrukcja na jednej płytce drukowanej wraz z syntezą i wszystkimi złączami,
– wbudowany w gotową obudowę z profilu aluminiowego,
– niewielkie zużycie prądu (ok. 70-130mA w zależności od ustawionej głośności),
– wyświetlacz częstotliwości i innych istotnych parametrów pracy,
– ARW,
– SMETR,
– VFO A/B

IMG_9498

Przeszklona obudowa pozwala zerkać na elektronikę (to ważne dla Daniela!), ale nie tylko. W urządzeniach, gdzie wyświetlacz jest umieszczony klasycznie z przodu, jest kłopot z patrzeniem na wyświetlacz. Trzeba podnosić przód na jakichś nóżkach, żeby wszystko było widoczne. Kłopot jest tym większy im mniejsze urządzenie. A ja jestem fanem miniaturyzacji, więc robię małe urządzenia :). Dlatego pomysł z nietypową formą obudowy i umieszczenia w niej wyświetlacza. Z pierwszych testów wynika, że bardzo wygodnie się z niego korzysta, gdy stoi na biurku. Nie ma problemu zarówno z odczytem wyświetlacza (OLED ma szeroki kąt odczytu) jak również ze strojeniem.

Projekt zacząłem w ubiegłym roku, prace postępowały powoli, bo w międzyczasie zajmowałem się jeszcze innymi projektami. W tej chwili zostało jeszcze dobranie kwarców do filtra, ale wygląd raczej się już nie zmieni.

Układ elektryczny jest prosty i klasyczny – 2 mieszacze NE612. Kilka rozwiązań układowych zaczerpnąłem z transceivera projektu VK2DOB. Dołożyłem ARW na dwóch tranzystorach oraz generator DDS na AD9833 sterowany z Atmega328. Do wyświetlania parametrów zastosowałem niedrogi i energooszczędny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128×64 piksele. Przeszklona obudowa umożliwia obserwację wnętrza tej konstrukcji.

Odbiornik nazwałem „DANIEL”, gdyż powstał dla mojego syna Daniela, który ma dopiero 8 lat, ale bardzo go interesuje krótkofalarstwo i elektronika – to chyba po tacie 😉

Kilka zdjęć:

IMG_9497

IMG_9517

IMG_9503

IMG_9504

IMG_9507

IMG_9509

RX_DANIEL_PCB_3D

Do pobrania:
schemat odbiornika Schemat
instrukcja montażu wraz z listą części Instrukcja
firmware na pasmo 80m Firmware

Reklama

nanoDDS z wyświetlaczem – instrukcja konfiguracji

W wyniku prac rozwojowych wyposażyłem nanoDDS w opcjonalny, prosty i tani, czterocyfrowy wyświetlacz LED. Zastosowałem w tym celu gotowy moduł oparty na kontrolerze TM1637. Moduł ten jest sterowany przy pomocy tylko dwóch przewodów (CLK i DIO), dzięki czemu możliwe było podłączenie wyświetlacza za pośrednictwem wbudowanego w nanoDDS złącza ISP, które normalnie służy do programowania procesora Atmega328. Pomimo, że dostępne w złączu ISP porty są już wykorzystywane do komunikacji z układem AD9833 (poprzez sprzętową magistralę SPI), udało się napisać oprogramowanie w taki sposób, że AD9833 i wyświetlacz pracują jednocześnie.

podłączenie wyświetlacza

Uwaga! Pobór prądu przez układ po dołączeniu wyświetlacza wzrasta z ok. 20mA do ok. 70mA. Z tego względu zalecam, aby w takim przypadku napięcie zasilające układ nie przekraczało 9V. Unikamy w ten sposób nadmiernego nagrzewania się stabilizatora napięcia na płytce nanoDDS, a przez to całej płytki, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na stabilność generatora.
W przypadku używania nanoDDS bez wyświetlacza można spokojnie zasilać układ napięciem wyższym (max. 15V).

IMG_1913
Dzięki zastosowaniu wyświetlacza zostały zrealizowane dwie nowe, istotne funkcjonalności:

można wbudować nanoDDS’a do urządzeń, które nie posiadają wyświetlacza (pomimo założenia konstrukcyjnego, że nanoDDS ma być przeznaczony do urządzeń posiadających już odczyt częstotliwości, podczas prac nad prototypem otrzymywałem sygnały, że niektórzy konstruktorzy chcieliby wykorzystać generator do nowo budowanych prostych transceiverów, w których wyświetlacz nie został przewidziany)

można skonfigurować nanoDDS’a bez konieczności użycia komputera – to ukłon w stronę tych konstruktorów, którzy nie mają możliwości zaprogramowania układu.

Aby wejść do trybu ustawień należy nacisnąć przycisk enkodera a następnie włączyć zasilanie nanoDDS’a.
Wyboru wartości danego menu dokonujemy poprzez obracanie pokrętłem enkodera, wybraną wartość zatwierdzamy naciskając przycisk enkodera.

1. „band” Wybór pasma
Zostanie wyświetlony przewijający się napis „band” informujący, że pierwszym ustawieniem jest wybór pasma.
bandNastępnie pojawi się napis:
b160gdzie liczba 160 oznacza pasmo amatorskie 160m.
Wyboru pasma dokonujemy poprzez obracanie pokrętłem enkodera. Wybór zatwierdzamy naciskając przycisk enkodera.

Po wybraniu pasma w nanoDDS  zostaną ustawione następujące parametry:
– początek pasma
– koniec pasma
– częstotliwość początkowa, czyli częstotliwość do której nanoDDS wraca po dłuższym naciśnięciu przycisku enkodera. Wartości tych częstotliwości zapisane są w oprogramowaniu.
band_tables
2.”IF MOdE” – sposób otrzymywania częstotliwości pośredniej
Zostanie wyświetlony przewijający się napis „IF MOdE” oznaczający, że należy wybrać sposób otrzymywania częstotliwości wyjściowej generatora.
if_modeDo wyboru są 3 ustawienia:
F+b,
F-b,
b-F, gdzie „F” to częstotliwość pośrednia radia, a „b” to częstotliwość wyświetlana na wyświetlaczu.
f+b
f-b
b-fPrzykład:
F = 10 MHz – częstotliwość pośrednia radia
b=3,7MHz – częstotliwość wyświetlana na wyświetlaczu
„IF MOdE” ustawiamy na „F-b” w wyniku czego nanoDDS będzie wytwarzał częstotliwość 6,3MHz

Należy pamiętać, że maksymalna częstotliwość wyjściowa nie może przekraczać 10MHz. Jeżeli ustawimy np. częstotliwość wyświetlaną z pasma 80m (3,7MHz), częstotliwość pośrednią 10MHz i „VFO MOdE” na sumowanie (F+b) to oczekiwana częstotliwość 13,7MHz leży poza zakresem i nie zostanie wygenerowana.

3.”IF” – częstotliwość pośrednia
Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem enkodera zostanie wyświetlony przewijający się napis „IF”
ifa następnie symbol
mhzoznaczający, że ustawiamy wartość megaherców częstotliwości pośredniej. Wartość zmienia się w zakresie 0-30. Wybraną wartość zatwierdzamy przyciskiem enkodera po czym zostanie wyświetlony symbol
khzoznaczający, że ustawiamy wartość kiloherców częstotliwości pośredniej. Wartość zmienia się w zakresie 0-999. Wybraną wartość zatwierdzamy przyciskiem enkodera po czym zostanie wyświetlony symbol
hzoznaczający, że ustawiamy wartość herców częstotliwości pośredniej. Wartość zmienia się w zakresie 0-999.

Taki sposób wprowadzania liczby oznaczającej częstotliwość pośrednią wynika z ograniczenia ilości znaków wyświetlacza.
formula_IF

4.”VFO corr” – korekta częstotliwości wyjściowej
Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem enkodera zostanie wyświetlony napis „VFO corr” oznaczający korektę częstotliwości wyjściowej generatora.
vfo_corra następnie liczba oznaczająca wartość korekty.
-1Możemy ustawić pokrętłem enkodera dowolną wartość z zakresu -999 do 999 Hz. Wartość ta będzie dodana do częstotliwości wyjściowej.
Po zatwierdzeniu wartości przyciskiem enkodera zostanie wyświetlony napis „End” a następnie częstotliwość początkowa wybranego w pierwszym kroku pasma. nanoDDS jest gotowy do pracy!
end